ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία τηλεφωνικά στο 24610-68144 (καθημερινές από 09:00-14:00) ή ηλεκτρονικά (lcsie@uowm.gr) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ




    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ