Στο σύγχρονο, παγκόσμιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον η οργανωσιακή κουλτούρα και το στυλ της επιχειρηματικής Ηγεσίας  είναι από τα καίρια και πιο σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν την ανάπτυξη καινοτόμων και  βιώσιμων  Οργανισμών και  Επιχειρήσεων.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα   «Green Leadership, organizational  culture  and sustainable  innovative entrepreneurship» έχει σύγχρονο προσανατολισμό,  συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή  και παρέχει στους φοιτητές υψηλές δεξιότητες στην ανάπτυξη και διοίκηση διεθνών καινοτόμων βιώσιμων επιχειρηματικών  εγχειρημάτων στο επαγγελματικό τους ταξίδι στο Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, στην Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα  ή σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στις αρχές και τις αξίες της Κοινωνικής  Οικονομίας.

Υιοθετώντας τα κατάλληλα μοντέλα ηγεσίας, σύγχρονη οργανωσιακή κουλτούρα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνδυάζει την αξιοποίηση του  κατάλληλου ανθρώπινου κεφαλαίου  στο σύγχρονο καινοτόμο πράσινο επιχειρηματικό παγκόσμιο  δημόσιο ή ιδιωτικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι  οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι θα γίνουν οι επιτυχημένοι ηγέτες-Μάνατζερς που χρειάζεται το παγκόσμιο επιχειρηματικό  οικοσύστημα.

Στόχος του  Μεταπτυχιακού προγράμματος  είναι να προετοιμάζει και να  διαμορφώνει ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο για το Ελληνικό όσο και για το παγκόσμιο Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ώστε  να  είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες  Στρατηγικού σχεδιασμού,  Ηγετικής επιχειρησιακής διαχείρισης, Διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, Επενδυτικών εργαλείων,  Καινοτομίας και  βιώσιμης ανάπτυξης.

Στοχεύει στην εξερεύνηση νέων τρόπων σκέψης για την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη  μέσα από νέες αναγκαίες συναρπαστικές κατευθύνσεις.

Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  με τη συνεργασία των καθηγητών, των φοιτητών αλλά και της κοινότητας  έχει στόχο να προωθήσει  την αλλαγή σε  ένα καινοτόμο  Ηγετικό στυλ σε οργανωτικό επίπεδο  ώστε να  κάνουν οι απόφοιτοί μας τη διαφορά στο  Οικονομικό-Επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα.

Το LCSIE (HKBKE) θα ενισχύσει  σημαντικά  αφενός τις δυνατότητες της Ελληνικής και Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στην εξεύρεση Ηγετικών στελεχών  και αφετέρου θα αποτελέσει  βήμα για  επαγγελματική ανέλιξη στελεχών σε διάφορους τομείς μιας σύγχρονης βιώσιμης πράσινης οικονομικής ανάπτυξης  όπως,   Εμπορεία αγαθών, Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Στρατηγική Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Τοπικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Κοινωνικές και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Business Start-ups.